Smartare affärer med 

offentliga sektorn?

Öka din försäljning mot offentlig sektor


Har du gått vilse i upphandlingsdjungeln? Upplever du att upphandling och affärer med offentlig sektor är svårt och krångligt? Vill du göra affärer med kommun, region och stat men vet inte var du ska börja?

XTends affärsidé bygger på att minska klyftorna och istället få företag och offentlig sektor att närma sig varanda för att öka affärsmässigheten och lönsamheten.

Strategiskt verktyg

XTend erbjuder tjänster som hjälper och stöttar dig i hela processen från rådgivning till uppföljning av anbud och upphandling. Som företagare får du information om dina rättigheter och skäddarsydda tips på hur du hittar lämpliga affärer för just dig och ditt företag. Hittar du upphandlingar som verkar intressanta så kan XTend följa dig genom hela anbudslämningen, uppföljningen och eventuell överprövningsprocess. Du bestämmer omfattningen och ansvarsfördelningen.

Offentlig sektor lyder under LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1146) och LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1145) och handlar varje år varor, tjänster och entreprenader för ca 800 miljarder SEK. 

Förutom kunskap om lagen krävs även affärsmannaskap och erfarenhet om offentlig upphandling i praktiken. XTend guidar dig i upphandlingsdjungeln!

XTend åtar sig även uppdrag för offentlig sektor.

Visste du att...

  • 69 procent av alla upphandlingar annonseras av kommuner
  • Fyra av tio upphandlingar avser anläggningsarbete
  • 14 procent av alla upphandlingar avbryts och anledningen är oftare att underlaget har för stora brister än att priset överstiger budget
  • 6,1 procent av alla upphandlingar överprövas.
  • 45 procent av upphandlingar är direktivstyrda, dvs ligger över tröskelvärdena
  • I genomsnitt lämnar 4,3 anbudsgivare anbud per upphandling
  • 45 procent av alla anbud kontrakteras 

Källa:

Upphandlingsmyndigheten 

 

Referenser

"Jeanette Hall har gjort och avslutat ett tiotal upphandlingar för vårt företag. Jeanette är noggrann och mycket kunnig inom sitt område, vilket har lett till att vi har vunnit flertalet av de upphandlingar som vi har lämnat in. Jag kan varmt rekommendera Jeanettes tjänster". 

Jonas Tysklind

Ägare och VD, Djurambulansen Jonas Tysklind AB

Copyright © Alla rättigheter förbehållna XTend.nu