Smartare affärer med 

offentliga sektorn?

Varför XTend?På XTend har vi över 15 års erfarenhet av offentlig upphandling från både den privata och den offentliga sektorn. Genom erfarenheten av att både skriva upphandlingsunderlag och skicka anbud har vi byggt upp en god förståelsen för ”båda sidor”. Våra kunskaper omfattar allt från blygsamma direktupphandlingar för varor och tjänster på 50 000 kronor till ramavtal för entreprenadupphandlingar till ett värde på två miljarder.

Vi värnar om leverantörens rättigheter vid offentlig upphandling och har under åren hjälpt företag genom den trassliga upphandlingsdjungeln. Vi bevakar leverantörens intressen mot offentliga organisationer utan att tumma på regelverket.

Samtidigt har vi ett gediget nätverk och arbetat aktivt för att öka förståelsen mellan den lilla företagaren, offentliga organisationer och lagtexterna. Det har gett oss många samarbetspartners på bägge sidor. I nätverket ingår både upphandlare och jurister som förstår vikten av att väl förvalta de pengar som utgörs av skattemedel och taxor.

Med lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor har vi identifierat stora möjligheter för att uppnå win-win avtal som driver utveckling och affärer framåt. Snabbare och smartare.

Vår filosofi

Vi tror på samarbete och win-win

Vi tror inte på oss och dem, antingen eller.

Vi refererar ibland till 'bägge sidor' om privat och offentlig sektor för att det är så de flesta är vana vid att tänka. På XTend tänker vi annorlunda.

Vi tror att alla, privat och offentlig sektor, medarbetare och samhället i stort, har mycket att vinna om vi förvaltar de tillgängliga resurserna på ett smart sätt.

Vi hjälper er att tänka annorlunda och på så sätt hitta nya samarbeten som driver utveckling och affärer framåt. Konfidentialitet och jäv

Konfidentialitet är egenskapen av att information inte tillgängliggörs för obehöriga parter.

Det handlar alltså om att kunna säkerställa att behöriga, och endast dessa, får åtkomst till informationen. 


Innan ett uppdrag startar går vi igenom jävsituationen och konfidentialiteten. Uppdragsgivaren ska känna sig trygg med att XTend jobbar helt opartiskt och inte inleder uppdrag för någon annan part som är inblandad i aktuell upphandling.


“Stora saker i affärer görs aldrig av en person. De görs av ett team människor.”

Steve Jobs

Copyright © Alla rättigheter förbehållna XTend.nu