Smartare affärer med 

offentliga sektorn?

Vi erbjuder:

Bevakning

I bevakningstjänsten går vi igenom ditt företags möjligheter att göra affärer med offentliga sektorn. Tillsammans bestämmer vi vilka kategorier och regioner du vill bevaka. Vi kommer också överens om en lämplig tidsintervall för bevakning.

Genomlysning

Vid en genomlysning fördjupar vi oss i ditt affärsområde. Vi tar fram statistik på hur tidigare upphandlingar och anbud sett ut, när nästa upphandling beräknas annonseras och vidtar åtgärder om affärsområdet inte tidigare annonserats. XTend tar hand om de jobbiga, tidskrävande samtalen och gör en tidplan för er anbudslämning.

Anbudslämning

Helhetsansvar

Med detta affärsupplägg tar XTend helhetsansvar för anbudsprocessen. Vi tar hand om anbudsbevakning, anbudsskrivning, eventuell överprövning och avtalsskrivning. Istället för att anställa en bid manager internt, kan man på så sätt outsourca allt anbudsarbete, vilket för många företag är den effektivaste lösningen.

Outsourcing av anbudsarbetet erbjuds de kunder som enbart vill ta de strategiska besluten, som exempelvis pris, men i övrigt inte vill hantera offentliga upphandlingar internt.

Delansvar

För de kunder som arbetar med sina anbud själva, men som inte har ett komplett anbudsteam, erbjuder vi att fylla upp de luckor där det saknas kompetens eller resurser. Det kan handla om att vi är ett stöd vid upphandlingar som är extra viktiga eller att vi tar hand om en avgränsad arbetsuppgift.

Uppföljning

Om man vinner ett kontrakt bör detta följas upp av båda parter för att kontrollera avtalstroheten. Har man ingått rangordning eller fördelningsnyckel är det ännu viktigare att följa upp avropen från avropande myndighet. 


Om man inte vinner kontraktet bör uppföljning ske för att kontrollera att vinnande anbudsgivare uppfyller de avtalsvillkor som ingick i upphandlingen. Man bör också göra slutanalys av resultatet och dokumentera vad som kan förbättras, förändras eller utvecklas till nästa anbudslämning.

Rådgivning

För nyanställda inköpare/eller personer som inte sysslar med upphandling i sin vanliga tjänst kan det uppstå en del praktiska frågor kring upphandling. Dessa besvarar vi gärna både via mail, telefon och på plats.


Möjligheter till smarta affärerVarje år upphandlar 4 100 regionala och statliga verk för ca 800 miljarder kronor. Cirka 18 000 upphandlingar annonseras och många av dem får få eller inga anbud alls, trots att statistiken säger 4,3 anbud per upphandling. Till dessa 18 000 ska läggas alla direktupphandlingar som inte annonserad och sker utan någon konkurrens. Summan vi hamnar på då är svindlande.  Ett lagkrav säger att alla inköp över 100 000 SEK ska dokumenteras och motiveras men på grund av resurs- och organisatoriska brister hamnar detta ofta långt ner på prioriteringslistan.

Med få anbud blir konkurrensen låg och många gånger betalar offentliga sektorn överpris för sina varor och tjänster.  Man har helt enkelt inte den tiden som man skulle behöva lägga på varje enskild upphandling.

Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda. I lagtexten finns idag ett avsnitt som avser att gynna mindre bolag där upphandlande myndighet måste ange skäl till varför man inte delar upp upphandlingen i mindre områden men det vanligaste är att man slår ihop så många olika områden som möjligt. Är man ett nystartat företag gäller det att sälja in sig i god tid innan nästa upphandling påbörjas.

37 procent upphandlingar avser ramavtal. Ramavtal är fördelaktigt för företag som vill ha en stabil inkomst under en längre period då upphandlande myndighet förbinder sig till avtalet oftast under fyra eller åtta år beroende på vilken sektor som avses.FEM SNABBA TIPS:

  1. Marknadsför dig i tid! Helst ett år innan planerad affär!
  2. Tjata om dina och dina produkters styrkor och fördelar!
  3. Ställ frågor under anbudstiden!
  4. Lämna rätt dokument och uppgifter!
  5. Begär ut anbud och analysera!

VÅR VISION:

Att få offentlig och privat sektor att arbeta närmare varandra för gemensam vinning.

Att hitta nya samarbeten som driver utveckling och affärer framåt.

Att göra smarta affärer.Copyright © Alla rättigheter förbehållna XTend.nu